EN

Svenska Skogen

Här växer framtiden.

Ett initiativ för att sprida kunskap om skogen
från sveriges skogsägare och skogsföretag

Innovationer från skogen, ett alternativ till olja och plast.

Innovationer är skogens främsta gren. Trots att skogen är gammal kommer den med det senaste vi har. Inom forskningen pågår just nu en rad spännande projekt. Vissa av dessa kommer i framtiden, andra är redan verklighet. Skogen kan inte ensam rädda vårt klimat, men använder vi den på rätt sätt är den en viktig del av lösningen.

Träflaskor, ja tack!

Flaskor i trä kan i framtiden bli ett alternativ till glas och plast. Något som nu utvecklas och testas för fullt för att det ska bli verklighet inom kort.

Förpackningar

Idag slängs i EU hela 173 kilo mat per år och person och en tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp. Framtidens förpackningar gjorda av skog kommer själva att kunna berätta för dig hur innehållet mår. De kommer att vara aktiva, intelligenta och digitala och på så sätt bidra till att minska matsvinnet samtidigt som de gör vår vardag enklare.

Kläder

Sedan länge har kläder tillverkats av skogens fibrer, men tack vare nya tillverkningsmetoder kommer du att kunna hitta allt fler i dina klädbutiker. Återvinningsbara och mjuka som mossa!

Batterier

Batterier är bra, men många av dagens batterier har problemet med att de innehåller miljöfarliga ämnen. Svenska forskare tittar just nu på hur skogens råvaror kan lösa problemet. Ämnet som de tittar extra mycket på och som kan lagra el heter lignin. Lignin utgör ungefär en fjärdedel av ett träds innehåll.

Kosmetika

Att sminka sig med skog kanske låter konstigt, men i många krämer och sminkprodukter (framför allt på den asiatiska marknaden) finns redan idag återfuktande ämnen som kommer från skogen – lika lena som varma vindar.

Hårda material

Stenhårt? I framtiden kommer man att kunna säga trähårt. Nanocellulosa är ett material som utvinns ur skogen och är lika starkt som kevlar, det vill säga fem gånger starkare än stål. Men i motsats till kevlar är nanocellulosa helt förnybart. Forskare jobbar på att ta fram material av skogen som kan bli till exempel bilkarosser, cykelhjälmar, kappseglingssegel och till och med skottsäkra västar.

Plastfolie

Det finns många plastliknande biomaterial i våra affärer och hem, bland annat de som görs med hjälp av sockerrör och majs. I framtiden kommer även plast från skogen att finnas. Du ska helt enkelt kunna använda en papperspåse för vatten utan att den går sönder – samtidigt som den är nedbrytbar i naturen.

Tystnad – arbete pågår

Varenda minut, dygnet runt, sju dagar i veckan och 365 dagar om året arbetar skogen för klimatet. Den kan inte ensam rädda klimatet, men är en del av lösningen. Den svenska skogen binder varje år minst 50 miljoner ton koldioxid när den växer, och när den växt upp kan den användas till hus, förpackningar, material och annat klimatsmart. Samtidigt planteras hela tiden nya träd så att skogens kretslopp kan fortsätta om och om igen.

Hur mycket koldioxid binder Sveriges skogar?

Skogen binder varje år ca 50 miljoner ton koldioxid. 43 miljoner ton av den koldioxiden binds i växande träd, och 7 miljoner ton binds i träprodukter med lång hållbarhet, vilket ger en summa på totalt 50 miljoner ton koldioxid. Mängden koldioxid som binds varierar från år till år.

(Baserat på 2017 års data från Skogforsk, svenska skogsbrukets forskningsinstitut).

Vill du veta mer?

Läs gärna de här längre artiklarna om hur skogen omvandlar luftens koldioxid till klimatsmarta material.

Tystnad – arbete pågår

Varenda minut, dygnet runt, sju dagar i veckan och 365 dagar om året arbetar skogen för klimatet. Ensam kan inte skogen rädda klimatet, men den är en del av lösningen.

Tänk vad mycket klimatsmart som kan göras av skog!

Skog och trä är någonting fantastiskt. Skogens träd ingår i naturens kretslopp, där det växande trädet binder koldioxid samtidigt som det avger syre. Produkter och material som kommer från skogen fortsätter att lagra koldioxid ända tills att de slutligen används till energi eller bryts ned naturligt, då koldioxiden återgår till atmosfären för nya träd att ta upp.

Och skogen tar inte slut, för varje träd som används planterar vi i Sverige minst två nya. Att trädet blir till vackra möbler, golv, förpackningar kartong och papper känner du förstås till. Men visste du att höghus, kläder, vanillinsocker, såpa och smink också kan göras av svensk skog? För att inte tala om alla innovationer som nu utvecklas – batterier, genomskinligt trä, skottsäkra västar... Klimatsmart var ordet.

Höga trävärden hemma, det är bra

Hur många smarta saker av skog syns i vår nya film? Jo, hela 25 stycken skymtar förbi – solglasögon, dörr, skrivunderlägg, förpackningar, skor, möbler, smarta kläder gjorda av skogsmaterial som viskos och Tencel för att ta några exempel. Hur är det hemma hos dig?

Från villastaket till vällingpaket

Du har nog mer saker gjorda av skog hemma än du tänker på! Och fler spännande produkter tillkommer hela tiden som mer hållbara alternativ till olja, plast och metaller. Sverige täcks till 70% av skog. Så länge den sköts på rätt sätt tar skogens förnybara kraft aldrig slut.

Grönt är skönt och bra för klimatet!

Skogen ingår i naturens eget kretslopp och är en fantastisk kraft för klimatet. När träden växer renar de luften genom att de binder koldioxid, och när de växt klart kan de användas till klimatsmarta material och produkter. Koldioxiden som bundits i träden fortsätter då att lagras i produkter som kan återanvändas en eller flera gånger, och slutligen bli till bioenergi. Den koldioxid som frigörs när produkterna används till energi eller bryts ned, binds på nytt in i växande skog och kretsloppet börjar om igen. Skogens förnybara kraft tar aldrig slut, så länge skogen sköts och vårdas på rätt sätt.

70% av Sveriges yta är täckt av växande skog

Att Sveriges yta till 70 procent består av skog är ibland svårt att greppa, men om man gör ett tankeexperiment och byter ut Sverige till något annat…

Varje år planteras minst 380 miljoner träd i Sverige

För att Sveriges alla svampskogar, ungskogar, promenadskogar och råvaruskogar ska finnas även för kommande generationer återplanteras minst två nya träd för varje som avverkas. Den svenska skogen växer dubbelt så mycket nu som för 100 år sedan.

Vårkampanj 2021

Med skogen får vi inte bara en härlig natur, vi kan även få ett grönare samhälle. Ensam kan inte skogen lösa alla klimatutmaningar, men skogens innovationer är på många områden ett alternativ till olja och plast.

Höstkampanj 2020

Visste du att det finns dubbelt så mycket skog i Sverige idag som för 100 år sedan? Hela 70% av vårt land täcks av skogen och den tar inte slut. Tvärtom, för varje träd som skördas planterar vi minst två nya. När träden växer binder de koldioxid, ett viktigt bidrag till ett mer hållbart klimat.

Sommarkampanj 2020

Ta en titt på hur mycket i ditt hem som är gjort av skog. Mer än du trodde? Bra, eftersom skog och trä binder koldioxid så är det ett klimatsmart material.

Vårkampanj 2020

Det är nytt decennium men den svenska skogen som idag täcker 70 % av Sveriges yta arbetar på med minst samma kraft som tidigare. Skogen binder varje år minst 50 miljoner ton koldioxid när den växer, används och återplanteras.

Höstkampanj 2019

Skogen kan inte ensam rädda klimatet, men är en del av lösningen. Den svenska skogen binder varje år minst 50 miljoner ton koldioxid när den växer.

Sommarkampanj 2019

Grönt är skönt, och bra för klimatet! Varje år planteras minst 380 miljoner träd i Sverige och 70 procent av Sveriges yta är täckt av växande skog.

Vårkampanj 2019

Hårt, mjukt, stort, litet eller genomskinligt? Klimatsmarta material är några av skogens många innovationer. Ensam kan inte skogen lösa alla klimatutmaningar men skogen som material är inom många områden ett alternativ till olja och plast.

Höstkampanj 2018

Med skogen får vi inte bara en härlig natur, vi kan även få ett grönare samhälle. Ensam kan inte skogen lösa alla klimatutmaningar, men skogens innovationer är på många områden ett alternativ till olja och plast.

Sommarkampanj 2018

Under sommaren 2018 uppmärksammas skogens alla små gröna hjältar - årligen sätts över 240 miljoner fridfulla plantor i Sverige som alla är med och förbättrar klimatet.

Vårkampanj 2018

När skogen växer binder den koldioxid och när den har växt klart kan vi använda den till klimatsmarta saker och material. Säsongens kampanj fortsätter att berätta om skogens unika roll för klimatet.

Höstkampanj 2017

Här växer framtiden.
För att sprida kunskap om svenska skogen och vad man kan göra med den, släpptes i oktober 2017 bland annat en film med temat "Svenska Skogen – här växer framtiden"..

Sommarkampanj 2017

Visste du att?
Som en fortsättning på vårens lanseringskampanj ”Det finns något större” fortsätter vi under sommaren att berätta om den svenska skogens storhet och förnybarhet.

Vårkampanj 2017

Det finns något större.
Nu lanseras initiativet Svenska Skogen för att öka intresset och kunskaperna om den svenska skogen. Ett initiativ som ska ge skogen en röst i det moderna Sverige.

Se fler av våra filmer

Förnybar kraft

När den svenska skogen växer äter den atmosfärens koldioxid vilket förbättrar klimatet. Under tiden kan vi vara i den och njuta av dess magiska kraft, lugn och storhet. När den växt klart, efter 60-120 år, kan den användas till klimatsmarta och återvinningsbara produkter.

Eftersom skogen ständigt växer tar dess förnybara kraft aldrig slut, så länge skogen sköts och vårdas på rätt sätt. Sedan länge planterar Sveriges skogsägare minst två nya plantor för varje träd som avverkas. 70 procent av Sverige består av skog och vi har idag dubbelt så mycket skog som för 100 år sedan.

Fakta och forskning om skogen

Här har vi samlat länkar för dig som vill fördjupa dig ytterligare om den svenska skogen.

Frågor om skogen

Har du frågor om skogen? Fråga en forskare här.

Dina frågor går direkt till rätt expert bland de 80 forskarna på Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. De kan otroligt mycket om skogen och hjälper dig gärna!

Om Svenska skogen

Svenska Skogen är ett initiativ för att sprida kunskap om skogen. För samtidigt som allt fler lever längre ifrån skogen i sin vardag, så blir den allt viktigare för att skapa ett hållbart samhälle. Vi vill berätta och visa på vilken nytta och betydelse skogen har för vårt land och för oss som bor här. Skogen sitter ju faktiskt på många av lösningarna till en klimatsmartare värld.

Bakom initiativet Svenska Skogen står LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna , tillsammans med många andra skogsföretag och skogsägare som jobbar aktivt med skogen och dess produkter i vardagen.